1. Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιρίων
 2. Αρχιτεκτονικές μελέτες εσωτερικών χώρων
 3. Αρχιτεκτονικές μελέτες αστικού χώρου
 4. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων
 5. Έκδοση  οικοδομικών αδειών
 6. Επιβλέψεις οικοδομικών έργων
 7. Κατασκευές-εργολαβίες οικοδομικών έργων
 8. Διδακτικό έργο
 9. Συμβουλευτικές Επιτροπές
 10. Κριτής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
 11. Blog

 

 1. Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων Ν.4495/17
 2. Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων Ν.4178/13
 3. Ρυθμίσεις Ημιυπαίθριων Χώρων Ν.3843/10
 4. Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Ν.1512/87
 5. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ
 6. Εκτιμήσεις Ακινήτων για Ιδιώτες και Τράπεζες
 7. Ελεγκτής δόμησης του ΥΠΕΚΑ
 8. Τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσυνών για ιδιώτες, το ΤΕΕ και τα δικαστήρια
 9. Τεχνικές Εκθέσεις αυτοψίας
 10. Πίνακες αναλογισμού
 11. Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλεως
 12. Τοπογραφικά διαγράμματα
 13. Βεβαιώσεις χώρου κύριας χρήσης
 14. Βεβαιώσεις Ν.4178/13 για Μεταβιβάσεις Ακινήτων
 15. Βεβαιώσεις Αρτιότητας και Οικοδομησιμότητας
 16. Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”
 17. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων