Αλλαγή χρήσης στάβλου σε τριώροφη μονοκατοικία και προσθήκη κατ΄ επέκταση ηλιακού χώρου (Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός – διάκριση με εξαγορά)

Αλλαγή χρήσης στάβλου σε τριώροφη μονοκατοικία και προσθήκη κατ΄ επέκταση ηλιακού χώρου (Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός – διάκριση με εξαγορά) 2017-09-23T14:49:46+00:00

Project Description